دانلود کتاب بازاریابی

بازاریابی به زبان آدمیزاد

اصول بازاریابی و فروش

در این قسمت میتوانید مطالب مربوط به اصول بازاریابی و فروش را  بخوانید، مطالبی که جهت یادگیری مفاهیم اساسی در حوزه مارکتینگ لازم و ضروری می باشد؛ دانستن این مفاهیم میتواند به کارسناسان بازاریابی و فروش کمک کند تا عملکرد خود را در این حوزه بهیود دهند و سود قابل توجهی را برای شرکت به ارمغان آورند.

تصمیم درباره برنامه بازاریابی بین المللی

تصمیم درباره برنامه بازاریابی بین المللی

در این مقاله قصد داریم تصمیم درباره برنامه بازاریابی بین المللی را بطور کامل توضیح دهیم. مطالبی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد عبارتنداز تصمیم درباره برنامه بازاریابی بین المللی محصول، تبلیغات پیشبردی، قیمت و کانال های توزیع می باشد. تصمیم درباره برنامه بازاریابی بین المللی شرکت هایی که در یک یا چند […]

تصمیم درباره بازار بین المللی 

تصمیم درباره بازار بین المللی 

در این مقاله قصد داریم تصمیم درباره بازار بین المللی را مورد بررسی قرار دهیم. تصمیم درباره ورود به بازار بین المللی، تصمیم درباره انتخاب بازار بین المللی و تصمیم در مورد نحوه ورود به بازار بین المللی را برسی خواهیم کرد. تصمیم درباره ورود به بازارهای بین المللی چگونه است؟ تمام شرکت ها برای […]

محیط بازاریابی بین المللی

محیط بازاریابی بین المللی

در این مقاله محیط بازاریابی بین المللی را بطور کامل مورد بررسی قرار خواهیم داد، همچنین در مورد نظام تجارت بین الملل، و انواع محیط بازاریابی بین المللی از قبیل اقتصادی، سیاسی- قانونی و فرهنگی مباحثی را مطرح خواهیم کرد. محیط بازاریابی بین المللی چیست؟ یک شرکت قبل از تصمیم درباره گسترش فعالیت های خود […]

کنترل بازاریابی

کنترل بازاریابی |کنترل برنامه سالیانه، کنترل سودآوری و کنترل استراتژیک

در این مقاله قصد داریم کنترل بازاریابی را مورد بررسی قرار دهیم. مواردی که در این مقاله توضیح داده می شود شامل کنترل برنامه سالیانه، کنترل سودآوری و کنترل استراتژیک می باشد. کنترل بازاریابی چیست؟ از آنجا که در طول اجرای بازاریابی، اتفاقات زیادی رخ می دهد، واحد بازاریابی باید همواره نظارت و کنترل لازم […]

واحد بازاریابی

واحد بازاریابی | بخش یا دپمارتمان بازاریابی

در این مقاله انواع واحد بازاریابی را مورد بررسی خواهیم کرد. مباحثی که در این مقاله مطرح می شود شامل: دلیل راه اندازی واحد بازاریابی در شرکت ها چیست؟ واحد بازاریابی عملیاتی، سازمان جغرافیایی، واحد بازاریابی مدیریت محصول و مزایای آن و سازمان مدیریت بازار می باشد. دلیل راه اندازی واحد بازاریابی در شرکت ها […]

اجرای بازاریابی

اجرای بازاریابی | فرآیند اجرای برنامه بازاریابی

در این مقاله نحوه اجرای بازاریابی و دلایل اجرای ضعیف و فرآینده اجرای بازاریابی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. اجرای بازاریابی چیست؟ برنامه ریزی بازاریابی برای خط مشی های خوب، فقط نقطه حرکت آغازین، به سوی یک بازاریابی موفق است. یک خط مشی بسیار عالی بازاریابی، در صورتی که با اجرایی ضعیف همراه باشد، […]

تهیه بودجه بازاریابی

تهیه بودجه بازاریابی | بودجه بندی بازاریابی

در این مقاله تهیه بودجه بازاریابی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین به بررسی چگونگی تهیه بودجه بازاریابی توسط مدیران، برای دستیابی به سطح معینی از فروش و سود می پردازیم. نخست ما به روش متداول تعیین بودجه می پردازیم و سپس روش های پیشرفته تر را بررسی می کنیم. دلیل تهیه بودجه بازاریابی […]

برنامه ریزی بازاریابی

برنامه ریزی بازاریابی | نحوه برنامه ریزی بازاریابی

در این مقاله نحوه برنامه ریزی بازاریابی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین در مورد اجزای مختلف برنامه ریزی بازاریابی خط مشی بازاریابی، برنامه های اجرای، بودجه و کنترل برنامه ریزی بازاریابی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. برنامه ریزی بازاریابی چیست؟ برنامه ریزی بازاریابی وظایف و هدف های تمامی قسمت های یک شرکت […]

دنباله روی بازار

دنباله روی بازار | تمرکزدهنده بازار

در این مقاله قصد داریم در مورد شرکت های دنباله روی بازار و خط مش های دنباله روی بازاررا مورد بررسی قرار خواهیم داد. و در مورد خط مشی های تمرکز دهنده بازار و جهت یابی مشتری و رقیب را مورد بررسی قرار خواهیم داد. خط مشی های دنباله روی بازار چیست؟ نباید تصور شود که […]

قیمت گذاری آمیخته محصول

قیمت گذاری آمیخته محصول

در این مقاله قصد داریم قیمت گذاری آمیخته محصول را مورد بررسی قرار دهیم. مباحثی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت عبارتنداز : اصول قیمت گذاری آمیخته محصول قیمت گذاری خط محصول، قیمت گذاری بر مبنای ویژگی انتخابی، محصولات جانبی، دوبخشی، فرعی و قیمت گذاری آمیخته محصول بر مبنای بسته بندی همچینین […]

برتری در بازار

برتری در بازار | خط مشی برتری در بازار

در این مقاله تمامی موارد برتری در بازار را بطور کامل توضیح خواهیم داد. همچنین در مورد تعیین هدف و رقیب استراتژیک برای برتری در بازار و انتخاب خط مشی حمله توضیحاتی را ارائه خواهیم داد. خط مشی برتری در بازار چیست؟ شرکت هایی نظیر فورد و پپسی کولا که در صنعت خود مقام دوم، […]

رهبر بازار

رهبر بازار | خط مشی رهبری بازار

در این مقاله قصد داریم به طور کامل تمامی مواردی که مربوط به رهبر بازار و خط مشی های رهبر بازار را بررسی کنیم. این موارد شامل افزایش تقاضای کل بازار، حفاظت از سهم بازار و افزایش سهم بازار می باشد. رهبر بازار کیست؟ بیشتر صنایع دارای یک رهبر بازار معروف هستند. اما سوال اینجاست […]

تجزیه و تحلیل رقبا

تجزیه و تحلیل رقبا | مراحل تجزیه و تحلیل یا آنالیز رقبا

در این مقاله تجزیه و تحلیل رقبا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین مراحل مختلف تجزیه و تحلیل رقبا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تجزیه و تحلیل رقبا یا آنالیز رقبا چیست؟ شرکت هایی که تحت مفهوم بازاریابی عمل می کنند برای موفقیت باید محصولاتی را به مصرف کننده ارائه کنند که بهتر […]

اصول فروشندگی شخصی

اصول فروشندگی شخصی | بازاریابی رابطه

در این مقاله قصد داریم اصول فروشندگی شخصی را بطور کامل مورد بررسی قرار دهیم. مواردی که در اصول فروشندگی شخصی بسیار اهمیت دارد عبارتند از: فرآیند فروشندگی شخصی و مراحل آن تعیین مشتری واجد شرایط، تماس مقدماتی، تماس، ارائه و معرفی کالا، بررسی انتقاد، انعقاد قرارداد فروش، پیگیری است. همچنین در مقاله اصول فروشندگی […]