مطالب توسط Farahi

برند اختصاصی | نام تجاری اختصاصی

در این مقاله قصد داریم برند اختصاصی را بررسی کنیم. مواردی که مورد بررسی قرار خواهیم داد شامل: تعریف برند اختصاصی، نقش و عوامل موثر در موفقیت برند اختصاصی، نحوه مقابله با برند اختصاصی می باشد. اگر شما اطلاعات یا تجربی در زمینه نام تجاری یا برند اختصاصی دارید، در انتهای این مقاله بیان کنید […]

تعیین قیمت کالا | عوامل موثر در تعیین قیمت کالا

در این مقاله قصد داریم در مورد تعیین قیمت کالا مباحثی را مطرح کنیم. این مباحث شامل تمامی سیاست های تعیین قیمت کالا که شامل اهداف تعیین قیمت کالا، تعیین تقاضا و هزینه ها، تجزیه تحلیل هزینه ها، قیمت ها و پیشنهادات رقبا، تعیین قیمت گذاری، تعیین قیمت نهایی می باشد. تعیین قیمت کالا شرکت […]

یکپارچگی بازاریابی | ارتباطات یکپارچگی بازاریابی

در این مقاله قصد داریم در مورد یکپارچگی بازاریابی مباحثی را مطرح کنیم. تا بتوانید تمامی واحد های بازاریابی را بطور کامل بایکدیگر هماهنگ و یکپارچه سازی کنید. اگر در یکپارچگی بازاریابی تجربه دارید میتوانید در انتهای مقاله آن را بیان کنید تا دیگران نیز از تجربه شما استفاده کنند. مباحثی که در این مقاله […]

هماهنگی بازاریابی | اصول ایجاد هماهنگی بازاریابی

در این مقاله قصد داریم در مورد هماهنگی بازاریابی مطالبی را بیان کنیم. مطالبی که در این مقاله بیان می شود شامل: هماهنگی بازاریابی چیست؟ اصول ایجاد هماهنگی بازاریابی، ایجاد و انواع هماهنگی بازاریابی می باشد. هماهنگی بازاریابی چیست؟ هماهنگی بازاریابی بسیار مهم است. تقسیم کار و طبقه بندی وظایف در صورتی می تواند سودمند […]

رسانه های بازاریابی سنتی و تفاوت آن با مدرن

در این مقاله قصد داریم رسانه های بازاریابی سنتی را معرفی و هریک از این رسانه ها را مورد بررسی قرار دهیم. رسانه های بازاریابی سنتی هزینه های رسانه های بازاریابی سنتی بسیار گران است. یکی از بزرگ ترین چالش های که بیشتر کسب و کارهای جدید دارند هزینه انجام دادن یک کار چاپی ساده، […]

تبلیغات فروش | آمیزه های تبلیغات فروش

در این مقاله قصد داریم تبلیغات فروش Sales Advertising را مورد بررسی قرار دهیم. مباحثی را که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهیم داد شامل: تعریف تبلیغات فروش، آمیزه های تبلیغات فروش، انتخاب و گزینش رسانه های تبلیغاتی، مدیریت تبلیغات فروش، نظارت و ارزیابی تبلیغات فروش می باشد. تبلیغات فروش چیست؟ کلیه فعالیت هایی […]

پیاده سازی بازاریابی | نحوه موفقیت در پیاده سازی بازاریابی

در این مقاله قصد داریم در مورد پیاده سازی بازاریابی مباحثی را مطرح کنیم. تا بتوانید برنامه ها و اهداف بازاریابی را بطور کامل پیاده سازی کنید. مباحثی که در این مقاله مطرح می شود شامل: پیاده سازی بازاریابی چیست؟ ویژگی های شرکت موفق در پیاده سازی بازاریابی، ارزیابی و کنترل، رونده پیاده سازی بازاریابی […]

بازاریابی پارتیزانی یا بازاریابی چریکی

در این مقاله قصد داریم بازاریابی چریکی Guerrilla Marketing که به آن بازاریابی پارتیزانی نیز می گویند را مورد بررسی قرار دهیم. مباحثی که در این مقاله بیان می شود شامل: بازاریابی پارتیزانی یا چریکی چیست؟ تاریخچه و ویژگی بازاریابی پارتیزانی یا چریکی، تفاوت بازاریابی چریکی و سنتی، استراتژی مزایا و معایب بازاریابی پارتیزانی می […]

مدیریت نیروی فروش Sales force management

در این مقاله قصد داریم در مورد مدیریت نیروی فروش Sales force management یا SFM مباحثی را مطرح کنیم. این مباحث شامل تعریف مدیریت نیروی فروش، بررسی تمامی وظایف مدیریت نیروی فروش می شود. مدیریت نیروی فروش چیست؟ قبل از پرداختن به تعریف مدیریت نیروی فروش SFM همانطور که میدانید فروشنده، کارشناس فروش یا تیم […]