مطالب توسط Seyed

استراتژی قیمت گذاری چیست؟

در این مقاله می خواهیم در مورد موضوع استراتژی قیمت گذاری (Pricing strategy) مطالبی رو خدمت شما مخاطبین گرامی بیان کنیم . استراتژی قیمت گذاری چیست؟ این ساختار با، تغییر مراحل مختلف عمر کالاها تغییر می کند. سازمان ها در اثر تغییر در بهای تمام شده و نوسانات تقاضا، ناگزیرند که قیمت خود را تغییر […]

استراتژی بازاریابی و مدل های استراتژی بازاریابی

در این مقاله می خواهیم در مورد موضوع استراتژی بازاریابی (marketing strategy) مطالبی رو خدمت شما مخاطبین گرامی ارائه دهیم. منظور از استراتژی بازاریابی چیست؟ استراتژی بازاریابی عبارت است از یک منطق بازاریابی که سازمان امیدوار است به کمک آن می تواند به اهدافش برسد، که شامل استراتژی های خاص برای هر بازار، ترکیب بازاریابی […]

محصول چیست | مفهوم و تعریف محصول product چیست؟

در این مقاله قصد داریم در مورد محصول چیست (What is a product) تعریف و اهداف  آن مطالبی خدمت شما مخاطبین گرامی مطرح کنیم. محصول چیست ؟  در مبحث محصول چیست یک محصول عبارت است از چیزی که برای توجه، خرید، بکارگرفتن یا مصرف آن به بازار عرضه شود که ممکن است نیاز یا میلی […]

رفتار های شرکتی چیست؟

در این مقاله قصد داریم در مورد بازار های شرکتی و رفتار های شرکتی (Corporate Behaviors) مباحثی را مطرح کنیم. این مباحث شامل تمامی سیاست های رفتار های شرکتی که شامل انواع بازار های شرکتی، ویژگی های بازار های شرکتی را خدمت شما خاطبین گرامی مطالبی را ارائه دهیم. بازارهای شرکتی  و رفتار های شرکتی […]

مدل رفتار مشتریان چگونه است؟

در این مقاله می خواهیم در مورد مدل رفتار  مشتریان (Customer behavior model) مطالبی رو خدمت شما مخاطبین گرامی بیان کنیم: بازار رفتار مشتریان و رفتار خرید به چه صورت است؟ بازار به دقت باید رفتار مشتریان را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد؛ چرا که اگر محصولی نتواند نظر مصرف کننده را جلب کند، […]

سنجش بازار چیست؟

در این مقاله می خواهیم در مورد سنجش بازار(Market measurement) مطالبی رو خدمت شما مخاطبین گرامی بیان کنیم: سنجش بازار و سیستم های اطلاعاتی بازار چیست؟ مدیران بازار برای تحقیق بازار، برنامه ریزی بازار، اجرای برنامه ها و کنترل بازار، در تمام مراحل نیازمند اطلاعاتی در سنجش بازار هستند. مدیر بازار نیاز دارد که در […]

برنامه بازاریابی چیست؟ عناصر و قالب برنامه بازاریابی

در این مقاله می خواهیم در مورد موضوع برنامه بازاریابی(marketing plan) مطالبی رو ارائه دهیم: برنامه بازاریابی چیست؟ برنامه بازاریابی درحقیقت رسالت و اهداف کلی سازمان را بیان می کند. در هر بخش عملیاتی سازمان، باید برنامه های عملیاتی ویژه آن بخش تهیه شود که شامل برنامه های بازاریابی نیز باشد؛ و اگر بخش یا […]

فلسفه بازاریابی چیست؟

در این مقاله می خواهیم در مورد موضوع فلسفه بازاریایی marketing-philosophy مطالبی را خدمت شما مخاطبین گرامی ارائه بدهیم: فلسفه تولید گرا فلسفه کالاگرا فلسفه فروش گرا فلسفه بازاریابی گرا فلسفه بازاریابی در مدیریت می توان گفت فلسفه بازاریابی حاکم بر بازاریابی است که فعالیت های مربوط به آن را شکل داده و برخورد با […]

فرایند توسعه محصولات چیست؟

در این مقاله می خواهیم در مورد موضوع فرایند توسعه محصولات مطالبی را خدمت شما مخاطبین گرامی ارائه دهیم : فرایند توسعه محصولات چیست ؟ فرایند توسعه محصولات  با جستجو برای یافتن ایده های جدید آغاز می شود. برخی از متخصصان بازاریابی بر این عقیده اند که فرصت های بازاریابی خارق العاده و محصولات جدید […]

توسعه محصولات جدید چیست؟

در این مقاله قصد داریم در مورد موضوع فرآیند توسعه محصولات جدید مطالبی را بیان کنیم که در آن به بیان چالش ها و راهکارهای موجود در خصوص توسعه محصولات جدید خواهیم پرداخت که میتواند برای سازمان ها و شرکتهای تولیدی مفید باشد. تدوین استراتژی توسعه محصولات جدید یکی از وظایف واحد مارکتینگ است ک […]