مطالب توسط Seyed

روابط عمومی بازاریابی Public Relations Marketing چیست؟

در این مقاله موضوع روابط عمومی بازاریابی (Public Relations Marketing) را بررسی میکنیم و وظیفه روابط عمومی در ارتباطات بازاریابی شرح خواهیم داد؛ در ادامه به تعریف دقیق روابط عمومی بازاریابی میپردازیم و مثال های عملی و عینی را در این موضوع بیان میکنیم. روابط عمومی در بازاریابی چگونه تعریف میشود؟ شرکت ها نه تنها […]

ترویج فروش Sales promotion چیست؟ اهداف برنامه های ترویج فروش

در این مقاله در مورد موضوع ترویج فروش و اهداف آن بحث خواهد شد و رابطه تبلیغات فروش و ترویج را بررسی خواهیم کرد؛ همچنین تصمیمات اساسی مربوط به برنامه ریزی برای پیشبرد فروش بیان میشود. در ادامه این مقاله میتوانید با موضوع ترویج فروش به خوبی آشنا شوید و اگر سوالی دارید در دیدگاه […]

انواع رسانه های تبلیغاتی | بهترین رسانه برای تبلیغات

در این مقاله قصد داریم انواع رسانه های تبلیغاتی مورد بررسی قرار دهیم. مباحثی که در این مقاله مطرح می شود شامل: مزایای تبلیغات تلویزیونی، رسانه های تبلیغاتی جایگزین، مزایا و محدویت های انواع رسانه های تبلیغاتی تبلیغات محیطی و تبلیغات فضای عمومی، زمان بندی پخش در انواع رسانه های تبلیغاتی اندازگیری اثر بخشی انواع رسانه های […]

مدیریت برنامه های تبلیغاتی

در این مقاله قصد داریم مدیریت برنامه های تبلیغاتی Management of Advertising Program را مورد بررسی قرار دهیم. مباحثی که در این مقاله مطرح می شود عبارتنداز: تبلیغات چیست؟ تعیین هدف های تبلیغ، مدیریت برنامه های تبلیغاتی، طراحی تبلیغاتی می باشد. تبلیغات چیست؟  قبل از پرداختن به موضوع مدیریت برنامه های تبلیغاتی باید بدانیم که […]