برنامه ریزی مدیریتی

برنامه ریزی مدیریتی | شیوه ها و انواع برنامه ریزی مدیریتی

در این مقاله قصد داریم برنامه ریزی مدیریتی را مورد بررسی قرار دهیم. مباحثی که در این مقاله بررسی خواهیم کرد عبارتند از: دلیل برنامه ریزی مدیریتی چیست؟ شیوه ها و انواع برنامه ریزی مدیریتی، برنامه ریزی استراتژیک و در آخر یک مثال موفق در مورد برنامه ریزی مدیریتی صحیح می باشد.

برنامه ریزی مدیریتی

بسیاری از شرکت ها بدون طرح رسمی با برنامه ریزی مدیریتی اداره می شوند. در شرکت های جدید مدیران آنقدر گرفتارند که اغلب فرصت برنامه ریزی مدیریتی پیدا نمی کنند. در شرکت های بالغ، بسیاری از مدیران مدعی اند که بدون برنامه ریزی نیز موفق هستند و اهمیت چندانی برای آن برخوردار نیستند. این مدیران ممکن است حتی برای اختصاص وقت لازم برای تنظیم یک برنامه مکتوب از خود مقاومت نشان می دهند. آنها ممکن است ادعا کنند که تغییرات بازار آنچنان سریع است که برنامه ریزی مدیریتی به جای مفید واقع شدن در نهایت در محلی متروک بایگانی می شود و گرد و غبار به خود می گیرد.

با این حال برنامه ریزی مدیریتی فواید زیادی دارد. حال سوال اینجاست که برنامه ریزی مدیریتی چه مزایای دارد؟ برنامه ریزی مدیر را تشویق می کند که به طور سیستماتیک آینده نگری کند و روابط متقابل میان مدیران شرکت را گسترش دهد. برنامه ریزی مدیریتی شرکت را ملزم میکند اهداف و سیاست های خود را دقیق تر کند. برنامه ریزی به هماهنگی بهتر تلاش های شرکت می انجامد و استانداردهای عملی روشن تری را برای کنترل ارائه می کند. بنابراین، این ادعا که در محیطی با تغییرات بسیار سریع، برنامه ریزی کمتر مفید فایده واقع می شود بی معناست. در واقع عکس این موضوع صحت دارد. برنامه ریزی مدیریتی منطقی شرکت را یاری می دهد تا تغییرات محیطی را بهتر پیش بینی کند و در مقابل آنها سریع تر واکنش نشان دهد و برای مقابله با تحولات آنی از آمادگی بهتری برخوردار باشد.

شیوه های برنامه ریزی مدیریتی

مدیریت می تواند از بین سه شیوه مختلف برنامه ریزی مدیریتی یکی را انتخاب کند.

شيوه اول برنامه ریزی مدیریتی از بالا به پایین است. در این شیوه، مدیریت سطح بالایی اهداف و برنامه ها را برای کلیه سطوح پایین تعیین می کند. در این شیوه فرض بر این است که کارکنان قادر به قبول مسئولیت نیستند و یا تمایلی به این کار ندارند و ترجیح می دهند اداره و هدایت شوند.

شیوه مقابل شیوه فوق برنامه ریزی مدیریتی از پایین به بالا است. در این شیوه، واحدهای مختلف سازمانی، اهداف و برنامه های خود را تعیین و سپس این اهداف و برنامه ها را جهت اخذ تأییدیه به مدیریت های سطوح بالاتر ارائه می کنند. بر این اساس، فرض بر این است که کارکنان مسئولیت پذیرند و در صورتی که در برنامه ریزی مدیریتی مشارکت داده شوند، خلاقیت و تعهد بیشتری از خود بروز می دهند.

شیوه های برنامه ریزی مدیریتی

اکثر شرکت ها از شیوه سوم برنامه ریزی مدیریتی استفاده می کنند بدین صورت که برنامه ریزی اهداف از بالا و برنامه ها از پایین صورت می گیرد. در این شیوه، مدیریت سطح بالا با ملاحظه فرصت ها و نیازهای شرکت، اهداف کلی سالیانه را تعیین می کند و سپس واحدهای مختلف شرکت با تهیه برنامه ریزی مدیریتی جداگانه شرکت را در رسیدن به اهداف کلی یاری می دهند. این برنامه ها پس از تصویب مدیریت سطح بالا، به صورت برنامه نهایی در می آیند.

انواع برنامه ریزی مدیریتی

شرکت ها معمولا دارای سه نوع برنامه ریزی مدیریتی هستند:

 1. برنامه سالیانه
 2. برنامه بلندمدت
 3. برنامه استراتژیک

1) برنامه سالیانه : در این نوع برنامه ریزی مدیریتی وضعیت جاری بازاریابی، اهداف شرکت، خط مشی سالانه بازاریابی، برنامه اجرایی، بودجه و کنترل ها تشریح می شوند. مدیریت سطح بالا برای هماهنگ کردن فعالیت های بازاریابی با واحد تولید، امور مالی و سایر دوایر شرکت، این برنامه ریزی مدیریتی را تصویب می کند و مورد استفاده قرار می دهد.

2) برنامه بلندمدت : در این برنامه ریزی مدیریتی عوامل و نیروهایی که انتظار می رود ظرف چند سال آینده وضعیت سازمان را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح می گردند. این برنامه، اهداف بلندمدت، خط مشی های اصلی بازاریابی جهت دستیابی به این اهداف و منابع موردنیاز را در بر دارد. برنامه بلند مدت همه ساله مورد تجدیدنظر قرار میگیرد و بروز رسانی می شود، به طوری که شرکت همواره دارای یک برنامه بلندمدت جاری خواهد بود.

برنامه ریزی مدیریتی سالیانه و بلندمدت با فعالیت های جاری شرکت و نحوه پیشبرد آنها سر و کار دارد. مدیریت همچنین مسئولیت تهیه برنامه برای حفظ یا حذف فعالیت به خصوص با پیگیری فعالیت های جدید را به عهده دارد. محیط همواره مملو از شگفتی است و این مدیریت است که باید با برنامه ریزی، در شرکت مقاومت لازم برای مقابله با جریانات مختلف محیطی را بوجود آورد. برنامه ریزی مدیریتی استراتژیک ایجاب می کند شرکت در محیطی دائما متغیر، از انعطاف لازم برای استفاده از فرصت ها برخوردار باشد.

انواع برنامه ریزی مدیریتی

برنامه ریزی استراتژیک چیست؟

تمام شرکت ها برای مقابله با اوضاع متحول در صنایع شان باید آینده نگر باشند و خط مشی های بلند مدت تهیه کنند. هیچ خط مشی واحدی وجود ندارد که برای کلیه شرکتها کارساز باشد. هر شرکت باید با توجه به اوضاع و احوال، فرصت ها، اهداف و منافع خود بهترین خط مشی هدفدار را برای خود انتخاب کند. وظیفه خطیر و سنگین انتخاب یک خط مشی جامع و کامل برای بقا و رشد شرکت برنامه ریزی استراتژیک نام دارد.

بازاریابی نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی استراتژیک به عهده دارد. بازاریابی اطلاعات و سایر منابع موردنیاز برای تهیه برنامه استراتژیک را مهیا می سازد. برنامه ریزی استراتژیک نیز به نوبه خود نقش بازاریابی را در سازمان روشن می کند. در چهارچوب یک برنامه استراتژیک است که بازاریابی با همکاری با سایر دوایر سازمان، رسیدن به اهداف جامع استراتژیک را میسر می سازد. میتوان برای درک برنامه استراتژیک شرکت گری هوند را که دارای یک برنامه ریزی مدیریتی استراتژیک می باشد را مثال زد.

درباره بازاریابی بیشتر بدایند.

بسیاری از مردم بر این باور بودند که اطلاعات جامع و کاملی در مورد شرکت گری هوند دارند. چندین دهه طول کشید تا این شرکت به صورت یک مؤسسه درآید و با اتوبوس های خود بزرگراه های کشور را طی کند و شهرهای بزرگ و کوچک را با خدمات حمل و نقل راحت و ارزان قیمت به هم متصل کند. بررسی ها نشان میداد که شرکت گری هوند مطابق آزمون های شناختی مصرف کننده پس از شرکت کوکاکولا دارای مقام دوم است. بسیاری از مردم وقتی که بفهمند شرکت گری هوند دیگر در امریکا اتوبوسی ندارد، تعجب خواهند کرد. این شرکت در سال ۱۹۸۷ وقتی با وضعیت قانونگذاری جدید صنعتی، بازار نامساعد، افزایش هزینه ها، رقابت شدید خطوط هوایی و مسائل و مشکلات کارگری روبرو شد، تصمیم جدید و شگفت آوری گرفت.

برنامه ریزی مدیریتی در شرکت گری هوند چگونه بوده است؟

شرکت کلیه فعالیت های خود را فروخت، یعنی تجارتی را که تاریخ و فرهنگ شرکت بر پایه آن بنا نهاده شده بود. اتوبوس ها گرچه هنوز نام گری هوند (greyhound) را بر خود دارند ولی «شرکت گری هوند» دیگر صاحب آن فعالیت ها نیست. حال ممکن است سؤال کنید پس شرکت گری هوند چه می کند؟ پاسخ این است: شرکت هم اکنون دارای فعالیت های بسیاری است که بعضی با رشته های قبلی مرتبط و بعضی بی ارتباط اند. فروش خط اتوبوس، فقط قسمتی از برنامه ریزی مدیریتی جدید ساختار و بقای «شرکت گری هوند» محسوب می شود. پس از ۲۰ سال برنامه ضعیف متنوع سازی، در اوایل سال های ۱۹۸۰ مدیریت شرکت فعالیت های درهم و برهم خود را عوض کرد و به شرکتی ناب تر متمرکزتر و سودآورتر تبدیل گردید.

شرکت فعالیتهایی را که دارای رشد بالقوه ضعیفی بودند و یا آن دسته از فعالیت هایی را که با خط مشی رشد شرکت همسویی نداشتند با درآمد فروش سالانه ای در حدود ۳ میلیارد دلار به فروش رساند. همراه با این فعالیت ها عملیات بسته بندی گوشت، واحد بیمه مستغلات، شرکت خدمات اجاره کامپیوتر، محصولات منسوج و خط اتوبوس ها نیز به فروش رسیدند. همزمان شرکت گری هوند خط مشی «رشد طراحی شده» را در پیش گرفت و بر اساس سیاست همیشگی و متمرکز خود و با تکیه بر رشد داخلی و خرید دارایی های دیگران فعالیت های باقیمانده را رشد و توسعه بخشید.

در حال حاضر شرکت گری هوند دارای چهار رشته فعالیت اصلی است شامل محصولات مصرفی، خدمات، وسایل حمل و نقل و خدمات مالی. گروه محصولات مصرفی که ۲۹ درصد عایدات شرکت را تشکیل می دهد، گونه های آشنایی از محصولات را به فروش می رساند و کمتر مصرف کننده ای این گونه ها را به گری هوند نسبت می دهد.

مدیریت سازمان چیست

در برنامه ریزی مدیریتی شرکت گری هوند رشد اصلی شرکت از چه گروه محصولات بود؟

رشد قابل توجه گری هوند در گروه خدمات بوده است. حدود ۵۰ درصد عایدات شرکت مربوط به این گروه است. خدمات پولی، مسافرتی و مدیریت مواد غذایی در رستورانها و کافه تریاهای کارخانجات ازجمله این خدمات محسوب می شوند. تقریبا ۵۰ درصد درآمدهای حاصل از خدمات گری هوند از ناحیه خدمات انجام شده برای خطوط هوایی و مسافرین آنها است. خدمات فرودگاهی گری هوند، شامل سوخت گیری و اداره و نظارت بار مسافرین و سایر خدمات زمینی خطوط هوایی است.

خدمات غذایی که شرکت اخیر، موفق به ورود به آنها شده است شامل تهیه و تحویل ۲۰۰۰۰۰ غذای روزانه برای بیش از ۶۰ خط هوایی می شود. علاوه بر این اداره رستوران ها، استراحتگاه ها، فروشگاه های هدیه، روزنامه فروشی ها و فروشگاه های بدون حقوق و عوارض گمرکی ( Duty – free shops) در هتل ها و فرودگاه های بزرگ نیز قسمتی از خدمات انجام شده توسط این شرکت اند.

دو گروه فعالیت دیگر، عایداتی اگرچه کمتر ولی به هر حال قابل ملاحظه گری هوند را تشکیل می دهند. گروه تولیدات حمل و نقلی با ۱۳ درصد کل فروش، بزرگترین تولیدکننده اتوبوس و عرضه کننده قطعات یدکی در کشور محسوب می شود. گری هوند اخیرا با خرید خط تولید اتوبوس و قطعات یدکی شرکت جنرال موتورز، این شاخه فعالیت خود را نیز گسترش داده است. در عوض، شرکت با کاهش حجم شاخه خدمات مالی، با حدود ۸ درصد درآمد کل فروش و فروش قسمت اجاره کامپیوتر و واحد بیمه مستغلات، گرایش بیشتری به سمت فرصت های طلایی در بازار، و عمدتأ تأمین مالی مسکن و امور تجاری برای شرکتهای متوسط پیدا کرده است.

شرکت گری هوند چگونه با چه نوع برنامه ریزی توانست به این میزان رشد کند؟

شرکت گری هوند دیگر اتوبوس های گریهوند نیست. بلکه به یک شرکت خدماتی و محصولات مصرفی مدرن و نیرومند تبدیل شده است. در خلال سال های گذشته و با تکیه بر برنامه های مدیریتی استراتژیک حساب شده، باعث بوجود آمدن  شرکت گری هوند جدید شد. شرکتی که با فرصتهای در حال تغییر بازار همسویی بیشتری دارد. حتی اسم این شرکت به گری هوند دیل تغییر داده شده تا جهت و مسیر تازه خود را بهتر انعکاس دهد.

اگرچه شرکت هنوز برای رسیدن به اهداف مالی خود باید راه درازی را بپیماید، ولی تحلیلگران بر این باورند که این شرکت دقیقا در مسیر درست قرار گرفته است. اما حفظ انبوه فعالیت های متنوع شرکت در یک جهت نیز کار آسانی به نظر نمی رسد. برنامه ریزی مدیریتی استراتژیک یک فرآیند پایان ناپذیر است.

مدیریت گری هوند مدام با پرسش های دشواری روبرو است: چه نوع فعالیت جدیدی باید به طیف فعالیتهای شرکت اضافه شود و چگونه فعالیتی را باید حذف کرد؟ کدام یک از فعالیتهای جاری شرکت نیاز به توجه بیشتری دارند و به کدام باید وقت کمتری اختصاص داد؟ چگونه می توان برای موفقیت در محیطی که واقعیات آن دائما در حال تغییر است، به شرکت جهت داد؟ جان تیتزا مدیریت عامل گری هوند اظهار می دارد: هیچ شرکتی توانایی کامل شکل دادن به محیطی را که در آن کار میکند ندارد، لکن می تواند اوضاع و احوالی را پدید آورده و از بین آن بهترین فرصت ها را به دست آورد.

وظیفه مدیریت همواره این بوده است که شرکت را آن گونه ببیند که می تواند بشود، نه آن گونه که هم اکنون هست. تغییر اجتناب ناپذیر است و این وظیفه مدیریت است که نیروهای تغییر دهنده را در جهت منافع صاحبان سهام هدایت کند. در شرکت گریهوند ما بر این باوریم که می توانیم شرکت را هر روز احیا کنیم.

Managerial Planning | Strategic Planning

Examples of Managerial Planning Roles

Managerial planning and goal setting

3 پاسخ

  تعقیب

  1. […] استراتژیک شرایط را برای سایر برنامه ریزیهای شرکت مانند برنامه ریزی مدیریتی مهیا می سازد. برنامه ریزی استراتژیک به عنوان فرآیند […]

  دیدگاه خود را ثبت کنید

  تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
  در گفتگو ها شرکت کنید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *