اهداف بازاریابی

اهداف بازاریابی | بررسی اهداف بازاریابی

در این مقاله قصد داریم اهداف بازاریابی را بطور کامل مورد بررسی قرار دهیم. بطوری که یک شرکت بداند که چه اهدافی را باید دنبال کند تا بتواند به نتیجه دلخواه برسد. مباحثی که در این مقاله مطرح می شود عبارتند از: اهداف بازاریابی چست؟ اهداف بازاریابی مدرن، نحوه به حداکثر رساند مشتری، رضایت مشتری، حق انتخاب مشتری، کیفیت زندگی، اهداف بازاریابی در بخش اقتصادی و تجاری، غیر انتفاعی و بین الملی می باشد.

اهداف بازاریابی چست؟

اهداف بازاریابی از فعالیت های جمعی ده ها هزار مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی تشکیل شده است. این سیستم کلیه افراد اعم از خریداران، فروشندگان و بسیاری از گروه های اجتماعی واجد خصوصیات مشترک را تحت تأثیر قرار می دهد. اهداف این گروه ها ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند.

مثلا: خریداران طالب محصولاتی با کیفیت مطلوب و قیمتی مناسب در مکان های عرضه مناسب و فروشندگانی درستکار با صفا و مددکار هستند، و خواهان تنوع کالا تضمین های مطمئن و خدمات بعد از فروش مطلوب می باشند.

فروشندگان نیز در اهداف بازاریابی هنگام ارائه کالا برای فروش با وضعیت های دشواری روبرو می شوند. چه گروهی از مصرف کنندگان باید مخاطب قرار گیرند؟ نیازهای مصرف کنندگان هدف کدامند؟ نحوه طراحی، تولید و قیمت گذاری محصول برای تأمین این نیازها باید به چه صورت باشد؟ عمده فروشان و خرده فروشان چگونه انتخاب شوند؟ برای فروش کالا از چه نوع آگهی تبلیغاتی، فروشندگی شخصی و تبلیغات پیشبرد فروش می توان مدد گرفت؟ بازار طالب کالای زیادی است. فروشندگان باید به کمک تفکر اهداف بازاریابی مدرن به تولید و عرضه کالا اقدام کنند تا بتوانند مشتریان را جذب کنند و رضایت آنها را فراهم آورند.

قانونگذاران، گروه های اجتماعی و جوامع مختلف نیز به نحوی در اهداف بازاریابی ذینفع اند.

 • آیا تولیدکنندگان به تولید محصولاتی مطمئن و قابل اعتماد مشغولند؟
 • آیا شرح محصولات در آگهی ها و بر روی بسته بندی ها به درستی اعلام می شود؟
 • آیا رقابت در بازار به گونه ای هست که مصرف کنندگان از لحاظ قیمت و کیفیت حق انتخاب داشته باشند؟
 • آیا فعالیت های تولیدی و بسته بندی محیط زیست را متأثر نمی سازند؟

سیستم بازاریابی بر کیفیت زندگی تأثیری انکارناپذیر دارد و گروه های مختلف مردم انتظار دارند بتوانند این سیستم را در جهت مثبت اصلاح کنند. آنها پاسدار منافع مصرف کننده اند و خواهان آموزش، ارائه اطلاعات و حمایت هستند.

درباره بازاریابی بیشتر بدانید

اهداف بازاریابی مدرن

در اهداف بازاریابی و نظام بازاریابی به اشکال مختلف افراد زیادی تحت تأثیر قرار می گیرند و در نتیجه بحث و جدل را اجتناب ناپذیر می کند. بعضی از مردم اطلاعی نسبت به بازاریابی مدرن ندارند. آنها بازاریابی را به تخریب محیط زیست، بمباران مردم با آگهی های بی محتوا، ایجاد خواسته های غیر ضروری، آموزش حرص و ولع به جوانان و ارتکاب گناهان دیگر متهم می کنند.

در طول ۶۰۰۰ سال گذشته حیطه بازاریابی تشکیل شده است. از هنرمندان سیاه و سرخ پوست ولخرج، افراد کلاهبردار، فروشندگان دغل کار و توزیع کنندگان کالاهای بنجل. بسیاری از ما در دام کلاهبرداران با فروشندگان دغلکار افتاده ایم و همگی زمانی وادار به خرید کالاهایی شده ایم که به آنها نیاز نداشته ایم و بعد هم متوجه شده ایم که حتی خواستار چنین کالاهایی هم نبوده ایم. کسانی نیز هستند که از اهداف بازاریابی دفاع می کنند. آنها بر این باورند که رویه ها و سیاستگذاری های بازاریابی پیشرو علت اصلی ارتقا استاندارد زندگی مادی در امریکا بوده است.

امروزه با تکیه بر اهداف بازاریابی انبوه و هزینه کم ما از کالاهایی استفاده میکنیم که زمانی تجملی تلقی می شدند، کالاهایی که در حال حاضر نیز در بعضی از کشورهای خارجی جز کالاهای طبقه بندی شده به شمار می روند.

انتظار یک جامعه از سیستم بازاریابی چیست؟ در این زمینه چهار هدف وجود دارد :

 1. به حداکثر رساندن مصرف
 2. رضایت مشتری
 3. حق انتخاب
 4. ارتقای کیفیت زندگی

هدف بازاریابی

 در اهداف بازاریابی به حداکثر رساندن مصرف چگونه است؟

بسیاری از مدیران واحدهای اقتصادی بر این عقیده اند که وظیفه بازاریابی باید به حداکثر رساندن مصرف باشد، که به نوبه خود، تولید و اشتغال و ثروت را به حداکثر می رساند. این نظر در بعضی از شعارها نیز مشهود است: «چه کسی می گوید شما نمی توانید همه را داشته باشید؟ از میکلوب؛ یا «گرانترین عطر در جهان» از جوی، و یا «حرص خوب است» از فیلم سینمایی «وال استریت». فرض بر این است که هر چقدر مردم بیشتر خرج کنند و خرید و مصرف کنند خوشبخت ترند.

با این وجود هستند کسانی که خوشبختی را لزوما در افزایش کالاهای مادی نمی دانند. آنها اشاره به افراد ثروتمند دارند که واقعا خوشبخت نیستند. فلسفه زندگی ایشان چنین است: «هرچه کمتر بهتر، و کوچک زیبا است».

به حداکثر رساندن رضایت مشتری چگونه انجام می شود؟

یکی از اهداف بازاریابی به حداکثر رساندن رضایت مشتری است و نه فقط افزایش کمی مصرف. خرید یک دستگاه اتومبیل جدید و یا مالکیت پوشاک بیشتر وقتی به حساب می آید که به رضایت خریدار بیانجامد. متأسفانه اندازه گیری رضایت مصرف کننده دشوار است.

اول هیچ کس نحوه اندازه گیری رضایت کل ایجاد شده ناشی از یک فعالیت بازاریابی یا محصول خاص را ابداع نکرده است. دوم، رضایتی که مصرف کنندگان از مزایای یک کالا یا خدمت به دست می آورند باید در کنار معایب آن در نظر گرفته شود، معایبی نظیر آلودگی و تخریب محیط زیست. سوم، رضایت عده ای از مردم از مصرف کالاهای به خصوصی نظیر کالاهای شخصیت آور، حاصل این واقعیت است که فقط تعداد کمی مالک چنین کالاهایی هستند. بدین ترتیب ارزشیابی اهداف بازاریابی بر حسب میزان رضایت حاصله از آن دشوار است.

به حداکثر رساندن حق انتخاب چگونه می باشد؟

بعضی از بازاریابان بر این باورند که هدف بازاریابی باید به حداکثر رساندن تنوع کالا و حق انتخاب مصرف کننده باشد. بدین صورت که اهداف بازاریابی دقیقا فرصت یافتن کالاهایی را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد که با ذائقه همه سازگار باشد و رضایت را نیز تأمین می کند و مصرف کنندگان نیز با درکی درست و کامل از سبک زندگی خود قادرند رضایت کلی خود را به حداکثر رسانند. متأسفانه به حداکثر رساندن حق انتخاب مصرف کننده مستلزم هزینه است.

اول اینکه تولید با تنوع زیاد، هزینه های تولید و موجودی ها را افزایش می دهد و این به نوبه خود افزایش قیمت کالاها و خدمات را به دنبال دارد و قیمت های بالا، درآمد واقعی مصرف کنندگان و در نتیجه مصرف را کاهش میدهد. دوم، تنوع بخشیدن به کالا مستلزم این است که مصرف کننده تلاش و تحقیق بیشتری کند. چرا که مصرف کنندگان زمان بیشتری را صرف بررسی و ارزیابی کالاهای مختلف می کنند. سوم، تعدد کالا لزوما امکان انتخاب واقعی مصرف کننده را افزایش نمی دهد.

برای مثال، صدها نوع ماءالشعیر به فروش می رسد، در حالی که اکثر آنها دارای مزه مشابهی هستند. بنابراین، در صورتی که یک طبقه کالایی، دارای گونه های مختلفی باشد که با هم اختلاف کمی دارند، مصرف کنندگان با حق انتخابی روبرو می شوند که في الواقع حق انتخاب نیست. و بالاخره اینکه تمام مصرف کنندگان طرفدار تنوع کالا نیستند. از نظر بعضی از مصرف کنندگان حق انتخاب زیاد نهایت منجر به داشت او می شود.

در اهداف بازاریابی به حداکثر رساندن کیفیت زندگی به صورت است؟

بسیاری از مردم بر این باورند که هدف سیستم بازاریابی باید ارتقا کیفیت زندگی باشد. البته این امر فقط محدود به کیفیت، کمیت، موجود بودن و هزینه کالاها نیست، بلکه کیفیت فیزیکی و فرهنگی محیط زیست را نیز شامل میگردد. طرفداران این نظر قضاوت خود را بر پایه مقدار رضایت مستقیم مصرف کننده از اهداف بازاریابی قرار نمی دهند، بلکه تأثیر بازاریابی را بر کیفیت محیط زیست نیز در نظر میگیرند. اکثر مردم عقیده دارند کیفیت زندگی هدف ایده آلی برای اهداف بازاریابی است، ولی این اعتقاد را نیز دارند که اندازه گرفتن «کیفیت» نیز دشوار است و افراد مختلف از این مسئله برداشتهای مختلفی دارند.

پذیرش سریع بازاریابی

اکثر مردم اعتقاد دارند که مدیریت بازاریابی فقط مختص شرکت های بزرگ در جوامع سرمایه داری است. لكن باید توجه داشت که بازاریابی هم در داخل اقتصاد و تجارت و هم در خارج آن و در کلیه کشورها به کار می آید. که عبارتند از : بخش اقتصاد و تجارت، بخش غیرانتفاعی و بخش بین الملل

اهداف نظام بازاریابی

اهداف بازاریابی در بخش اقتصاد و تجارت

در بخش اقتصاد و تجارت، شرکت های مختلف و در زمان های مختلف به اهداف بازاریابی علاقه مندی نشان می دهند. جنرال الکتریک، جنرال موتورز، سیرز، پروکتراند گمبل و کوکاکولا تقریبا توان بازاریابی را سریعا دریافتند. اهداف بازاریابی تقریبا به ترتیب و با سرعت توسط شرکت های تولیدکننده کالاهای مصرفی بسته بندی شده، شرکت های تولیدکننده کالاهای بادوام مصرفی و شرکت های تولیدکننده تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. تولیدکنندگان محصولاتی نظیر فولادی مواد شیمیایی و کاغذ بعدا آن را به کار گرفتند، اما هستند هنوز شرکتهایی که در این خصوص راه درازی را باید طی کنند.

در طول چند دهه گذشته، شرکت های عرضه کننده خدمات مصرفی به طور عمده، بانک ها و شرکت های هواپیمایی به طور ویژه، روند بازاریابی مدرن را پذیرفته اند.

اهداف بازاریابی همچنین توجه شرکت های خدمات مالی و بیمه را نیز به خود جلب کرده است. از جمله آخرین گروه هایی که نسبت به بازاریابی علاقه نشان داده اند می توان از خدمات حرفه ای نظیر حقوقدانان، حسابداران، پزشکان و معماران نام برد. در گذشته مؤسسات حرفه ای به اعضای خود اجازه رقابت، مشاوره با ارباب رجوع و آگهی تبلیغاتی را نمی دادند. اما در حال حاضر حقوقدانان و حسابداران و سایر افراد حرفه ای نیز سریعا به تبلیغات و قیمت گذاری واکنشی روی آوردند.

اهداف بازاریابی در بخش غیرانتفاعی

بازاریابی توجه سازمان های غیرانتفاعی نظیر مؤسسات آموزشی، بیمارستان ها، موزه ها، سمفونی ها و حتی ادارات پلیس را نیز به خود جلب کرده است. به موارد زیر توجه کنید:

بسیاری از مؤسسات آموزشی خصوصی به دلیل روبرو شدن با کاهش نام نویسی و افزایش هزینه ها و به منظور جلب دانشجو و تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از اهداف بازاریابی استفاده می کنند. مؤسسه آموزشی سنت جوزف در رنسالار” ایندیانا با استفاده از آگهی تبلیغاتی در سونتین ” و چندین ایستگاه رادیویی تعداد افراد تازه وارد را تا ۴۰٪ افزایش داده است. با افزایش هزینه ها و قیمت اتاق های بیمارستانی، بسیاری از بیمارستان ها توان بهره برداری از ظرفیت کامل خود را خصوصا در قسمت های زایشگاه و کودکان از دست می دهند. اکثر این بیمارستان ها روی به بازاریابی آورده اند. یک بیمارستان در فیلادلفیا برای جذب زنان باردار و استفاده از ظرفیت قسمت زایشگاه خود، برای والدین جدید کباب با شامپاین همراه با نور شمع تدارک دیده است.

مرکز پزشکی سنت مری در او انستونه ایندیانا از یک نوع تابلوی اعلانات ابداعی برای بهبود خدمات مراقبتی اورژانس استفاده میکند. بیمارستان های دیگر را نیز برای جلب پزشکان، خدماتی نظیر حمام سونا، راننده و زمین تنیس خصوصی تدارک را دیده اند. این سازمانها با مشکلات بازاریابی روبرو هستند. مدیران این سازمانها در مقابل تغییرات دائمی عقاید مصرف کننده و محدودیت منابع مالی خود می کوشند تا خود را زنده نگاهدارند و بسیاری از آنها برای حل مشکلات خود و یافتن پاسخ ممکن به بازاریابی روی می آورند.

آژانس های دولتی مختلف و مؤسسات غیرانتفاعی خصوصی برای تشویق مردم به صرفه جویی در مصرف انرژی و اظهار نگرانی در مورد محیط زیست یا منع مصرف مواد دخانی یا جلوگیری از افراط در مصرف مشروبات الکلی و یا عدم استفاده از مواد مخدر برنامه های و اهداف بازاریابی اجتماع را طراحی می کنند.

تعیین اهداف بازاریابی

اهداف بازاریابی در بخش بین الملل

اهداف بازاریابی در تمامی کشورهای جهان نیز به کار گرفته می شوند. درواقع چند شرکت چند ملیتی اروپایی و ژاپنی نظیر نستله (Nestlé)، زیمنس (Siemens)، تویوتا (Toyota) و سونی (sony)، رقبای آمریکایی خود را نیز پشت سر نهاده اند. شرکتهای چند ملیتی اهداف بازاریابی را در سراسر جهان تجربه می کنند. در نتیجه مدیریت در کشورهای کوچک تر با این پرسش ها مواجه است:

 • بازاریابی چیست؟ با فروش ساده چه تفاوتی دارد؟
 • نحوه استفاده از بازاریابی در شرکت ما چگونه است؟
 • آیا با توسل به بازاریابی، تغییری ایجاد می شود و اگر می شود این تغییر چقدر است؟

در کشورهای سوسیالیستی اگرچه از لحاظ تاریخی، اهداف بازاریابی دارای سابقه خوبی نیست، با این حال فعالیت های بازاریابی در این کشورها در حد محدود به کار رفته است. رکود اقتصادی طاقت فرسا باعث شده است بسیاری از کشورهای سوسیالیستی نیز به سمت اقتصادی با جهت یابی اهداف بازاریابی روی آورند. چنین تحولات اجتماعی و سیاسی، رهبران دولتی و مدیران واحدهای اقتصادی در اکثر کشورهای سوسیالیستی را بر آن داشته است تا مشتاقانه و در حد توان به دنبال فراگیری اهداف بازاریابی غربی باشند. در اتحاد جماهیر شوروی دو سیاست انقلابی پریستوریکا یا نوسازی اقتصادی و گلاستنوست؟ یا آزادی سیاسی راه را برای استفاده بازاریابی مدرن هموار کرده است.

همانطور که یکی از رهبران شوروی اظهار می دارد: هدف، ایجاد شرایطی است که تحت آن بنگاه های اقتصادی برای تأمین بهتر نیازهای مشتری رقابت کنند و نسبت به تحولات بازار از انعطاف بیشتری برخوردار شوند. به هر حال انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز به سمت اقتصادی با نیروی محرکه بازار، مسائل و مشکلات فراوانی به دنبال دارد و پذیرش بازاریابی و سایر رویه های اقتصادی غربی نیاز به سالیانی دراز و بلکه دهه ها دارد.

The 5 Goals to Consider When Creating a Marketing Strategy

How to come up with 2020 marketing goals based

Marketing Goals Vs. Marketing Strategy

 

3 پاسخ

  تعقیب

  1. […] از اینکه بازاریابی چیست، مدیریت بازاریابی چیست و  اهداف بازاریابی کلیک […]

  2. […] بايد بتواند ابتدا رقباي كلیدي خود را شناسايي كرده، اهداف بازاریابی و استراتژي هاي آنان را مشخص نمايد، به نقاط ضعف و قوت […]

  دیدگاه خود را ثبت کنید

  تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
  در گفتگو ها شرکت کنید.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *